ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Η παρακολούθηση των εξελίξεων στο χώρο της Ψυχολογίας και η εφαρμογή τους με σκοπό τη βελτίωση κάθε τομέα της ζωής μας είναι ένας από τους βασικούς μας στόχους.

 

Δίνουμε μεγάλη έμφαση στον τομέα της επιμόρφωσης και  ενημέρωσης στοχεύοντας στην πρόληψη αλλά και την ευαισθητοποίηση γονιών, εκπαιδευτικών κ.λπ. καλύπτοντας ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων ψυχολογίας.

Έχουμε συνεργαστεί με πληθώρα οργανισμών, συλλόγων, σχολείων κ.λπ.

Ομιλίες Διαλέξεις

Workshops - Webinars

Επιμόρφωση

Στον τομέα επιμόρφωσης παρέχονται οι εξής υπηρεσίες:

  • Διαλέξεις
  • Επιμορφωτικά σεμινάρια – Webinars
  • Υπηρεσίες συμβουλευτικής (σε εταιρείες, σχολεία κ.λπ.)
  • Συνεργασία με σχολεία (νευροψυχολογική αξιολόγηση των παιδιών, σεμινάρια στους εκπαιδευτικούς, διαλέξεις στους γονείς)

ΝΕΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Σεμινάρια (διάρκειας 50 λεπτών) σε  ομάδες γονιών ή φίλων που κατοικούν εκτός Αθήνας μέσω Skype για την ανάλυση θεμάτων που σας απασχολούν και την απάντηση ερωτημάτων.

Μερικά από τα θέματα για τα οποία εκδηλώνετε συχνά ενδιαφέρον είναι:

Σχέσεις γονέων-παιδιών, σχολικός εκφοβισμός, άγχος, προβλήματα συμπεριφοράς κ.λπ.

Αν σας ενδιαφέρει κάποια απο τις παραπάνω υπηρεσίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά:

 (+30) 210 64 522 54  και  (+30) 210 64 557 51