Ενήλικες

Η εκτίμηση των προβλημάτων του ατόμου και των πιθανών δυσλειτουργικών συμπεριφορών γίνεται με τη διαγνωστική συνέντευξη και την κλινική παρατήρηση.

Όπου απαιτείται, χορηγούνται ειδικά ερωτηματολόγια καθώς και προβολικές δοκιμασίες αξιολόγησης.

Οι συναντήσεις μας με τους ενήλικες που αναζητούν τη βοήθειά μας αποσκοπούν στην ανάλυση της συναισθηματικής τους λειτουργίας, στη σε βάθος ανίχνευση της προσωπικότητας και των επιλογών τους και στη διαμόρφωση στρατηγικής αντιμετώπισης των θεμάτων που τους προβληματίζουν.

Oι ενήλικες αντιλαμβάνονται ότι η προσέγγιση του ειδικού γίνεται με σκοπό να κατανοήσουν οι ίδιοι τις δυσκολίες τους μέσα από τη δική τους οπτική και μέσα από αυτήν να γίνει προσπάθεια για την επίλυσή τους.

Έτσι αποφορτίζονται όταν αντιλαμβάνονται ότι υπάρχει κάποιος συνοδοιπόρος και αρωγός στην προσπάθειά τους και κυρίως ένας ειδικός ο οποίος θα ακούσει και θα κατανοήσει τα προβλήματά τους και θα τους βοηθήσει να τα διαχειριστούν.

Η διάρκεια της συνεδρίας διαμορφώνεται συνήθως στα 45 λεπτά.