Προσωπικά δεδομένα

Για τους σκοπούς της συνεργασίας μας καθώς και εκ του νόμου, υποχρεούμαι να τηρώ γραπτό αρχείο σχετικά με την αξιολόγηση και τη θεραπεία σας. Σε κάθε ψυχολογική πράξη υπάρχει αυστηρά η τήρηση του απορρήτου ως βασική αρχή της επιστήμης της Ψυχολογίας διεθνώς ενώ και ο νόμος προστατεύει την εμπιστευτικότητα κάθε μεταξύ μας επικοινωνίας.

Οι πληροφορίες που σας αφορούν μπορούν να παραχωρηθούν μόνο με την έγγραφη άδειά σας. Υπάρχουν ωστόσο ορισμένες εξαιρέσεις στις οποίες είναι υποχρεωτικό να αποκαλυφθούν πληροφορίες ακόμα και χωρίς αυτήν, όπως:

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 18 ΕΤΩΝ

Και οι δύο γονείς –ακόμα και αν είναι διαζευγμένοι ή σε διάσταση- είναι απαραίτητο να δώσουν τη συναίνεσή τους προκειμένου το παιδί να μπει σε διαδικασία θεραπείας. Ο ρόλος του ειδικού ψυχικής υγείας πρέπει να εδράζεται στην αμεροληψία ενώ δεν είναι αρμόδιος για να διατυπώνει εκτιμήσεις σχετικά με την επιμέλεια του ανηλίκου.

Στην περίπτωση διαζυγίου ή διάστασης των γονιών είναι ουσιώδους σημασίας να ορίζεται εξαρχής ο τρόπος με τον οποίο θα διεξάγεται η επικοινωνία και με τους δύο γονείς.

Ως γονείς και κηδεμόνες είστε οι πλέον σημαντικοί άνθρωποι στη ζωή του παιδιού σας και είναι απαραίτητο να συμμετέχετε στη θεραπευτική διαδικασία. Ωστόσο, μπορεί να είναι δύσκολο για ένα παιδί, ειδικά αν βρίσκεται στην εφηβεία, να έχει μία αποδοτική σχέση με οποιονδήποτε θεραπευτή αν αισθάνεται πώς ότι διαμείβεται μεταξύ τους θα κοινοποιείται και στους γονείς του.

Γι’ αυτό είναι σημαντικό στην έναρξη της θεραπείας να οριστεί η ποσότητα και το είδος της πληροφόρησης αυτής. Αν βρίσκεστε σε θεραπευτική διαδικασία και ως ζευγάρι, οι πληροφορίες ιατρικής φύσης δεν μπορούν να κοινοποιηθούν χωρίς την έγκριση και των δύο μερών.

Για ζητήματα Πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, αντίταξης στην επεξεργασία για προσωπικά δεδομένα που τυχόν τηρούμε για σας ως Υποκείμενα των Δεδομένων, παρακαλούμε ζητήστε μας να σας στείλουμε με email την αίτηση”ΑΠΥΔ”