ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ι. ΓΕΝΙΚΑ

Υπεύθυνος Επεξεργασίας: Αλεξάνδρα Καππάτου Ψυχολόγος – Παιδοψυχολόγος – Συγγραφέας

Χατζηκώστα 5 – Πλατεία Μαβίλη Αθήνα, 115 21 Τηλ.: 2106452254, 2106455751

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να τηρούμε απόρρητα και ασφαλή τα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού 679/16 (ΕΕ) για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» (εφεξής «Γενικός Κανονισμός») όπως αυτός συμπληρώνεται με τις εθνικές διατάξεις για την προστασία των δεδομένων και κάθε άλλη εφαρμοστέα νομοθεσία. Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (εφεξής η «Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων» ή η «Πολιτική») σας ενημερώνει για τα παρακάτω:

 • το Είδος των δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται.

 • το Σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας των δεδομένων σας

 • τον Τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων αυτών

 • τους Αποδέκτες τους και το Σκοπό επεξεργασίας εκ μέρους τους

 • τα Δικαιώματα και τις επιλογές σας στα προσωπικά σας δεδομένα σας

 • τον τρόπο Επικοινωνίας μαζί μας για κάθε ζήτημα που τυχόν σας απασχολεί σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η παρούσα Πολιτική τέθηκε σε ισχύ την 31/12/2019.

Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να τροποποιήσουμε  την παρούσα Πολιτική εφόσον το κανονιστικό πλαίσιο αλλάξει, ή/και να τροποποιήσουμε ή αντικαταστήσουμε το σύνολο ή/και μέρος αυτής κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Για οποιαδήποτε αλλαγή θα σας ενημερώσουμε με σχετική μας ανάρτηση στον παρόντα ιστότοπο.

Σε περίπτωση που επιθυμείτε οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία αναφορικά με την παρούσα Πολιτική, ή έχετε κάποια διαφωνία, επιφύλαξη, σχόλιο, παρατήρηση ή απορία σχετική με αυτή ή τυχόν τροποποιήσεις σε αυτή, ή την εν γένει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα στοιχεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που αναφέρονται ανωτέρω. Να σημειώσουμε ότι οποιαδήποτε πληροφορία/ διευκρίνιση σας χορηγηθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, δε συνιστά αντικατάσταση, υποκατάσταση ή τυχόν τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε οποιοδήποτε παράπονο αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών σας δεδομένων που τυχόν προκύπτουν από την επεξεργασία αυτών από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας, στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, που είναι η εποπτεύουσα Αρχή στη χώρα μας. Σχετικές λεπτομέρειες θα βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο www.dpa.gr. Θεωρούμε ωστόσο υποχρέωσή και καθήκον μας να διαχειριστούμε τυχόν προβληματισμούς σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, οπότε θα χαρούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Στην πρώτη μας συνάντηση θα σας ζητηθεί να συναινέσετε ότι συμφωνείτε με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζουμε. Τα παρακάτω έγγραφα  είναι διαθέσιμα, σε μορφή υπεύθυνης δήλωσης,  στην υποδοχή του γραφείου μας. Θα σας ζητηθεί να διαβάσετε και να υπογράψετε την αντίστοιχη υπεύθυνη δήλωση που σας αφορά

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΓΙΑ ΝΕΥΡΟΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (το κείμενο που ακολουθεί, σε έντυπη μορφή)

ΙΙ. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓAΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1.  ΕΙΔΟΣ προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε

 • Δεδομένα Ταυτότητας: (πχ. ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ημερομηνία γέννησης, ηλικία, φύλο, επάγγελμα, κτλ.).

 • Δεδομένα Επικοινωνίας: (τηλέφωνο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου -email).

 • Δεδομένα οικονομικά: (τρόπος πληρωμής, είδος κάρτας, αξία συναλλαγών, στοιχεία οικονομικά υπόχρεου δαπάνης κτλ.).

 • Τρίτων: στοιχεία συζύγου, τέκνων, προσώπων ασκούντων την επιμέλεια, προσώπων που εξουσιοδοτείτε να παραλαμβάνουν αξιολογήσεις, πραγματογνωμοσύνες κτλ. για λογαριασμό σας, προσώπων που αναφέρετε κατά τις συνεδρίες σας με την Ψυχολόγο κτλ. που περιλαμβάνουν ενδεικτικά ονοματεπώνυμα, στοιχεία επικοινωνίας, ιατρικά δεδομένα και δεδομένα υγείας, εκπαίδευσης, κοινωνική ζωής, δεδομένα που αφορούν στην οικογενειακή κατάσταση, δημογραφικά κ.α.

 • Δεδομένα Οικογενειακής Κατάστασης: έγγαμος, άγαμος, διαζευγμένος, χήρος, με ή χωρίς σύντροφο, αριθμός τέκνων κατηγορία τέκνων (εκτός/ εντός γάμου, υιοθετημένο, βιολογικό, παιδί συντρόφου κ.α.), καταστάσεις οικογενειακής παθογένειας (αλκοολισμός, τζόγος, ενδο -οικογενειακή βία κτλ.

 • Δεδομένα Υγείας σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε, τα οποία ενδέχεται να αφορούν σε διαγνωστικές και κλινικές εξετάσεις, δεδομένα ψυχικής υγείας, φαρμακευτική αγωγή, κλινικά συμπτώματα, προσωπικό και οικογενειακό ιστορικό, ιατρικές γνωματεύσεις, ΑΜΚΑ, στοιχεία χειρουργικών επεμβάσεων, αποτελέσματα αξιολογήσεων προσωπικότητας και γνωστικών λειτουργιών, νευροψυχολογικών αξιολογήσεων, αξιολογήσεων σχολικής ετοιμότητας, μαθησιακών ικανοτήτων, μνήμης,  κτλ. διαταραχές και εν γένει ψυχικές νόσους, πορίσματα συναισθηματικού προφίλ, κ.α.

 • Δεδομένα Εικόνας & Οπτικού Υλικού από κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας.

 • Δικαστικά Δεδομένα: δικαστικές αποφάσεις, περιεχόμενα δικογράφων, ποινικές κυρώσεις, ύψος αποζημιώσεων, κατηγορίες κτλ.

 • Δεδομένα περιήγησης στην ιστοσελίδα μας (cookies για τα οποία γίνεται αναφορά σε επόμενη ενότητα)  πρόκειται για πληροφορίες που συλλέγονται κατά την περιήγησή σας στο www.kappatou-psychologos.gr και στο www.akappatou.gr. (εφεξής η «Ιστοσελίδα» μας).

2. ΤΡΟΠΟΣ συλλογής προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα τα συλλέγουμε είτε απευθείας από εσάς, είτε από τρίτους, τόσο με φυσικά όσο και με ηλεκτρονικά μέσα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους εξής τρόπους συλλογής προσωπικών σας δεδομένων:

 • Κατά την πρώτη σας επίσκεψη στο γραφείο της κ. Καππάτου, όπου μας χορηγείτε τα βασικά προσωπικά σας στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας.

 • Κατά τη διάρκεια των συνεδριών με τη Ψυχολόγο ή/και τους συνεργάτες αυτής.

 • Με τη συμπλήρωση και υποβολή αιτήσεων, ερωτηματολογίων κτλ..

 • Κατά τη διενέργεια διαγνωστικών αξιολογήσεων.

 • Τη διενέργεια τεστ αξιολογήσεων.

 • Κατά τη διεξαγωγή δικαστικής πραγματογνωμοσύνης.

 • Κατά την επικοινωνία σας μαζί μας, είτε είναι τηλεφωνική ή/και μέσω της Ιστοσελίδας μας.

 • Όταν περιηγείστε στην Ιστοσελίδα μας (cookies) .

 • Κατά την πληρωμή σας.

 • Όταν υποβάλλετε οποιοδήποτε αίτημα σε εμάς (πχ να κλείσετε ένα ραντεβού, μια ομιλία, σεμινάριο, κ.α.).

 • Από τη διάδρασή σας μαζί μας μέσω των σελίδων μας κοινωνικής δικτύωσης.

 • Όταν υποβάλλετε αίτημα για λήψη ενημερωτικού δελτίου (Newsletter).

3. ΣΚΟΠΟΙ επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Τα παραπάνω προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία όπως αναφέρθηκε ή μας τα χορηγείτε εσείς υποχρεωτικά καθόσον απαραίτητα για το σκοπό που κάνετε χρήση των υπηρεσιών της Ψυχολόγου ή προαιρετικά, ή τα συλλέγουμε από τρίτους ή παράγονται ή συλλέγοντα με αυτοματοποιημένα μέσα, τα χρησιμοποιούμε για τους παρακάτω καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς:

Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται από εμάς για τους εξής ενδεικτικά αναφερόμενους σκοπούς:

 • Για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας, υπηρεσιών αξιολόγησης, διάγνωσης και ψυχοθεραπευτικής παρέμβασης από τη Ψυχολόγο, τη διενέργεια θεραπευτικών πράξεων η οποία δεσμεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο βάσει Ν.991/79 και από τον Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων (ΦΕΚ Β’, Αρ. Φύλλου 2344, 18-6-2019).

 • Την παροχή υπηρεσιών υγείας από εξειδικευμένους επιστημονικούς συνεργάτες της Ψυχολόγου που προβαίνουν στη διενέργεια τεστ ή συνεδριών με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και συμβουλευτικών υπηρεσιών βάσει της ειδικότητας τους. Οι επιστημονικοί συνεργάτες μας, δεσμεύονται από το επαγγελματικό απόρρητο βάσει Ν. 991/79 και από τον Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων

 • Για τη διενέργεια ψυχομετρικών και άλλων τεστ, αξιολογήσεων, δικαστικών πραγματογνωμοσυνών κ.α.

 • Για τον προγραμματισμό μιας συνεδρίας, επικοινωνίας κτλ.

 • Για την αποστολή/ παράδοση σε εσάς των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων, δικαστικών πραγματογνωμοσυνών, τεστ κ.α.

 • Για την επικοινωνία μας μαζί σας για ζητήματα πρακτικά και διαδικαστικά (πχ αλλαγή ραντεβού, ενημέρωση για ολοκλήρωση διαδικασιών αξιολόγησης και εν γένει για οποιαδήποτε επικοινωνία μαζί κρίνεται απαραίτητη με βάση την παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς.

 • Για τη συμμόρφωση μας με έννομες υποχρεώσεις μας (πχ ικανοποίηση των δικαιωμάτων σας στα δεδομένα σας, η συμμόρφωση μας με τον Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων, τη φορολογική νομοθεσία, το Νέο Γενικό Κανονισμό για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα κτλ).

 • Για τη διαφύλαξη και προστασία των εννόμων συμφερόντων, τόσο των φυσικών προσώπων όσο και των εταιρειών του Ομίλου μας. Λ.χ. χρησιμοποιούμε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης (CCTV) και κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προστατεύουμε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών, εγκαταστάσεων, σύμφωνα και με τις ειδικότερες προϋποθέσεις που προβλέπονται για την εγκατάσταση καμερών σε κέντρα ψυχολόγων.

 • Για τη διαχείριση, διεκπεραίωση και την επεξεργασία των πληρωμών σας συμπεριλαμβανόμενής και της ασφάλειας της οικονομικής μας συναλλαγής.

 • Για την αποστολή σε εσάς των ενημερωτικών μας δελτίων (Newsletter).

 • Για την – κατόπιν προηγούμενης ταυτοποίησης – μεταξύ μας επικοινωνία και τη διαχείριση των αιτημάτων σας, είτε σχετίζονται με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων, είτε με την ποιότητα της εξυπηρέτησής σας.

 • Για την εξαγωγή στατιστικών δεδομένων, κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας.

 • Για σκοπούς επιστημονικής έρευνας και διεξαγωγή κλινικών μελετών ή/και άλλων κλινικών προγραμμάτων, κατόπιν ανωνυμοποίησης των δεδομένων σας ή κατόπιν ρητής σας συγκατάθεσης.

 • Για τη διατήρηση αρχείου φυσικού και ηλεκτρονικού με το ιστορικό σας.

4. ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία με διαφανή τρόπο και σύμφωνα με τις αρχές της νομιμότητας, αναλογικότητας, ακεραιότητας, εμπιστευτικότητας, του περιορισμού του σκοπού και της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που χρησιμοποιούμε για τον εκάστοτε σκοπό.

Για κάθε σκοπό επεξεργασίας βασιζόμαστε στις παρακάτω γενικά αναφερόμενες νομικές βάσεις επεξεργασίας και ανά περίπτωση. Αυτές μπορεί να είναι:

 • Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας για σκοπούς παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας και περίθαλψης, διάγνωσης, αξιολόγησης, παροχής θεραπείας στα πλαίσια της ανάθεσης στη Ψυχολόγο από εσάς.

 • Η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων του υποκειμένου των δεδομένων ή άλλου φυσικού προσώπου στην περίπτωση που το υποκείμενο των δεδομένων είναι σωματικά ή νομικά ανίκανο να συγκατατεθεί.

 • Η επεξεργασία σας αφορά δεδομένα σας τα οποία έχετε εσείς προδήλως δημοσιοποιήσει σε εμάς και οικειοθελώς.

 • Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής μας υποχρέωσης (πχ διενέργεια αξιολογήσεων, πραγματογνωμοσυνών, εκπαιδευτικών υπηρεσιών, ή κατά το προ συμβατικό στάδιο (διαδικασία προγραμματισμού επίσκεψης στο γραφείο της Ψυχολόγου).

 • Η συγκατάθεσή σας.

 • Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο διασφάλισης έννομων συμφερόντων μας, όπως για παράδειγμα της επικοινωνίας μας μαζί σας για ζητήματα που αφορούν στις υπηρεσίες που μας έχετε αναθέσει, μας και εν γένει την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

 • Η αναγκαιότητα επεξεργασίας των δεδομένων σας στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομική μας υποχρέωση που απορρέει για παράδειγμα από τη φορολογική νομοθεσία, τη νομοθεσία σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων κ.α.

 • Η αναγκαιότητα  επεξεργασίας των δεδομένων σας για σκοπούς επιστημονικής έρευνας ή για στατιστικού σκοπούς.

5. Διαβίβαση/γνωστοποίηση των προσωπικών δεδομένων σε ΤΡΙΤΟΥΣ και ΣΚΟΠΟΣ διαβίβασης/γνωστοποίησης

Στο πλαίσιο παροχής των υπηρεσιών μας και την εκπλήρωσης των υποχρεώσεων μας απέναντί σας, της έννομης υποχρέωσής μας ή/και στα πλαίσια των εννόμων δικαιωμάτων μας, δύναται η Υπεύθυνη Επεξεργασίας να διαβιβάσει/ γνωστοποιήσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους και μόνο στο βαθμό και στην έκταση που είναι αναγκαία για το σκοπό για τον οποίο τους διαβιβάζονται/ γνωστοποιούνται. Οι τρίτοι, στους οποίους τυχόν διαβιβάζονται τα δεδομένα σας, δεσμεύονται μέσω σύμβασης να μη χρησιμοποιούν τα δεδομένα σας για άλλο σκοπό και να έχουν κατά πάντα χρόνο τα κατάλληλα νομικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία της ιδιωτικότητάς και της ασφάλειας των δεδομένων σας, ορισμένοι δε δεσμεύονται επιπροσθέτως και από το επαγγελματικό απόρρητο και από Κώδικες Δεοντολογίας.

Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα δύναται να γνωστοποιηθούν/ διαβιβαστούν στις παρακάτω κατηγορίες προσώπων.

 • Επιστημονικούς Συνεργάτες του Γραφείου προκειμένου να διεξάγουν αξιολογήσεις, πραγματογνωμοσύνες κτλ. που σας αφορούν ή συνεδρίες μαζί σας κατόπιν προηγούμενης ενημέρωσής σας και σύμφωνη γνώμη σας. Οι επιστημονικοί συνεργάτες μας αποτελούν ανεξάρτητους υπεύθυνους επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο βαθμό που οι ίδιοι καθορίζουν τα μέσα και το σκοπό επεξεργασίας των δεδομένων σας, για ορισμένες ωστόσο επεξεργασίας όπως για παράδειγμα ο καθορισμός των τεστ αξιολόγησης κτλ., ενεργούμε ως από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας, οπότε και θα σας ενημερώνουμε για την ταυτότητά τους και εφόσον το επιθυμείτε θα διαβιβάζονται τα δεδομένα σας σε αυτούς.

 • Εκπροσώπους, Γονείς, Κηδεμόνες, Δικαστικούς Συμπαραστάτες κατά το νόμο, για παράδειγμα σε περιπτώσεις που επιβάλλεται από τον Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων.

 • Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που η Ψυχολόγος έχει σχηματίσει τη γνώμη ότι κινδυνεύει η ζωή (ασφάλεια) του ασθενούς ή η ζωή και η σωματική ακεραιότητα τρίτων προσώπων, δύναται να ανακοινώσει τυχόν δεδομένα που σας αφορούν μόνο σε αρμόδια πρόσωπα και φορείς (οικείους, κηδεμόνα δικαιοσύνη), σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων.

 • Σε τρίτους σχετικούς επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας σε περιπτώσεις που για παράδειγμα οι ασθενείς επισκέπτονται αυτούς και λαμβάνουν από αυτούς υπηρεσίες και πάντα σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας Ψυχολόγων.

 • Διοικητικό Προσωπικό του Γραφείου, οι οποίοι δεσμεύονται με ρήτρες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας και οι οποίοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα σας, για σκοπούς οργάνωσης των συνεδριών μας, αποστολής σε εσάς τυχόν αποτελεσμάτων αξιολόγησης, αρχειοθέτησης  κτλ.

 • Τα τηρούμενα δεδομένα σας δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

ΙΙΙ.  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ των προσωπικών σας δεδομένων

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που τηρούμε για εσάς από μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση, χρήση, μετατροπή ή καταστροφή. Ειδικότερα τα προσωπικά σας δεδομένα και στοιχεία που μας χορηγείτε ή συνάγουμε για εσάς, τα διαχειρίζεται η Ψυχολόγος. Οι επιστημονικοί συνεργάτες μας με τους οποίους τυχόν συνεργαστούμε με τη δική σας σύμφωνη γνώμη κατά τη διεξαγωγή μιας αξιολόγησης ή πραγματογνωμοσύνης για παράδειγμα, αποτελούν επαγγελματίες με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα και που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου και οι οποίοι δεσμεύονται τόσο από το επαγγελματικό τους απόρρητο και τους κώδικες δεοντολογίας, όσο και μέσω και των αντίστοιχων συμβατικών δεσμεύσεων που υπογράφουν μαζί μας. Κατά περίπτωση, χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση και άλλες τεχνολογίες που μπορούν να συμβάλουν στη διασφάλιση των πληροφοριών που παρέχετε.   Ζητούμε επίσης από τους παρόχους υπηρεσιών μας να συμμορφώνονται με τις αυστηρές απαιτήσεις περί προστασίας και ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο στον οποίο υπάρχει ελεγχόμενη πρόφαση και φύλαξη. Ακόμη και στην απίθανη περίπτωση που κάποιος μη εξουσιοδοτημένος χρήστης βρεθεί στον χώρο φύλαξης, δεν θα μπορεί να έχει πρόσβαση σε αρχεία φακέλων διότι το περιεχόμενο τους κρυπτογραφείται αμέσως μόλις δημιουργηθεί. Όλα τα αρχεία βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή, κρυπτογραφημένα.

2. Χρόνος ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ των προσωπικών σας δεδομένων

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα συνεχίζετε να λαμβάνετε τις υπηρεσίες μας (πχ είναι σε εξέλιξη η ψυχοθεραπευτική αγωγή, τεστ αξιολόγησης, διαγνώσεις, πραγματογνωμοσύνες κτλ.) και για ένα χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση των υπηρεσιών μας σύμφωνα με τα παραπάνω. Για τον προσδιορισμό του χρόνου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, λαμβάνουμε υπόψη μας τη φύση των δεδομένων σας, την ποσότητα, το σκοπό επεξεργασίας τους, την ασφάλεια τους κτλ. Τα ανωτέρω τηρούν υπό την επιφύλαξη τυχόν αιτήματός σας για προηγούμενη διαγραφή των δεδομένων σας, στο μέτρο και στο βαθμό που δυνάμεθα να ικανοποιήσουμε το δικαίωμά σας αυτό. Για την άσκηση του δικαιώματος σας παρακαλούμε επισκεφτείτε τη σχετική Ενότητα στην παρούσα Πολιτική.

Ειδικότερα στα πλαίσια των έννομων συμφερόντων μας και της εκ του νόμου υποχρέωσής μας τηρούμε τα δεδομένα ως εξής:

 • τα αποτελέσματα των τεστ θα τηρούνται μέχρι και 15 έτη από την ολοκλήρωση τους και την παραλαβή τους αυτών από εσάς.

 • Τα δεδομένα για τις πραγματογνωμοσύνες θα τηρούνται 15 έτη από την ολοκλήρωση της εν λόγω εργασίας μας.

 • Τα οικονομικά δεδομένα θα τα τηρούμε για 10 έτη βάσει της κείμενης φορολογικής νομοθεσίας.

 • Τις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας χορηγείτε για την αποστολή σε εσάς των ενημερωτικών μας δελτίων, τα τηρούμε για 2 έτη από την τελευταία σας διάδραση σας με αυτά εκτός και αν έχετε άρει τη συγκατάθεσή σας, οπότε και παύουμε την περαιτέρω επεξεργασία τους κατά το χρόνο ανάκλησης αυτής.

Διατηρούμε το δικαίωμα σε ορισμένες περιπτώσεις, να ανωνυμοποιούμε τα δεδομένα σας για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς, οπότε και δε συνδυάζονται πια με ταυτοποιήσιμο πρόσωπο, επομένως διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες για αόριστο χρόνο. Σε κάθε περίπτωση τα δεδομένα σας είναι αποθηκευμένα με ασφάλεια

3. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ των προσωπικών σας δεδομένων σε ΤΡΙΤΕΣ ΧΩΡΕΣ

Διατηρούμε κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  . Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε τρίτες χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου για τις οποίες δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή σε Διεθνείς Οργανισμούς, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σχετικά με τις διαβιβάσεις προς τρίτες χώρες και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στην Ιστοσελίδα μας.

gdprlogo.png

IV.  ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ:

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας και επεξεργαζόμαστε, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

 • να μας ζητήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτά ώστε να επιβεβαιώσετε ότι τα επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το νόμο ή/και τις δικές σας εντολές και προτιμήσεις,

 • να μας ζητήσετε να διορθώσουμε  ατελή, μη επικαιροπιημενα ή ανακριβή δεδομένα που τηρούμε για εσάς. Βεβαίως αντίστοιχα διατηρούμε και εμείς το δικαίωμα να σας ζητάμε σε τακτά χρονικά διαστήματα την επικαιροποίηση των στοιχείων σας.

 • να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε, εφόσον βεβαίως ο νόμος δεν μας υποχρεώνει για το αντίθετο.

 • να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,

 • να εναντιωθείτε στη χρήση τους, υπό ορισμένες συνθήκες,

 • να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας όσον αφορά τη χρήση τους,

 • να έχετε το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων, υπό ορισμένες συνθήκες,

 • να ζητήσετε να μην χρησιμοποιούνται για άμεση εμπορική προώθηση   και

 • να υποβάλετε καταγγελία  στην εποπτική αρχή της χώρας.

Πιο αναλυτικά:

Πρόσβαση (α. 15)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να:

 • επιβεβαιώσετε αν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

 • να σας δώσουμε πρόσβαση σε όποια δεδομένα δεν έχετε στη διάθεσή σας

 • να σας παράσχουμε άλλες πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, όπως ποια δεδομένα έχουμε, γιατί τα χρησιμοποιούμε, σε ποιον τα γνωστοποιούμε, εάν τα διαβιβάζουμε στο εξωτερικό και πώς τα προστατεύουμε, για πόσο καιρό τα κρατάμε, ποια δικαιώματα έχετε, πώς μπορείτε να υποβάλετε μια καταγγελία, από πού πήραμε τα δεδομένα σας στο βαθμό που δεν έχουν ήδη δοθεί πληροφορίες σε αυτήν την Πολιτική.

Διόρθωση (α.16)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διορθώσουμε ανακριβή προσωπικά δεδομένα.

Μπορούμε να επιδιώξουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων προτού τα διορθώσουμε.

Διαγραφή (α.17)

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • οποτεδήποτε όταν δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή

 • όταν διαγραφείτε από την Πλατφόρμα (τα οποία ούτως ή άλλως θα διαγράφονται αμέσως) ή

 • έχουν υποστεί παράνομη επεξεργασία

Δεν απαιτείται να συμμορφωνόμαστε με το αίτημά σας να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα εάν η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη:

 • για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση

 • για την εκπλήρωση άλλου νόμιμου σκοπού ή άλλης νομικής βάσης ή

 • για τη σύσταση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων.

Περιορισμός (α 18)

Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να περιορίσουμε (δηλ. να διατηρήσουμε αλλά να μη χρησιμοποιήσουμε) τα προσωπικά σας δεδομένα, όταν:

 • η ακρίβειά τους αμφισβητείται (βλέπε Διόρθωση), ώστε να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους ή

 • η επεξεργασία είναι παράνομη, αλλά δεν θέλετε να διαγραφούν ή

 • δεν είναι πλέον απαραίτητη για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, αλλά εξακολουθούμε να τα χρειαζόμαστε για την θεμελίωση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών απαιτήσεων ή υπάρχει άλλος νόμιμος σκοπός επεξεργασίας ή άλλη νομική βάση

Φορητότητα (α.20)

Όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση, και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα, μπορείτε να ζητήσετε από εμάς να παράσχουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως, σε μορφή μηχανικής ανάγνωσης ή μπορείτε να ζητήσετε να μεταφερθούν απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Ωστόσο το δικαίωμα αυτό, βάσει του νόμου, αφορά μόνον δεδομένα εκείνα τα δεδομένα που έχουν χορηγηθεί από το ίδιο το υποκείμενο και όχι αυτά που συνάγονται από τον υπεύθυνο επεξεργασίας επί τη βάσει των δεδομένων που του έχει χορηγήσει το υποκείμενο

Εναντίωση (α.21)

Μπορείτε να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή σε οποιαδήποτε επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, η οποία έχει ως νομιμοποιητική βάση το έννομο συμφέρον της Εταιρείας ή την εκπλήρωση καθήκοντος που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον.

Άρση συγκατάθεσης (opt-out)

Δικαιούστε να άρετε την συγκατάθεσή σας, όπου προβλέπεται ως βάση της επεξεργασίας η λήψη της συγκατάθεσης. Η άρση γίνεται για το μέλλον.

Εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Στην Ελλάδα, η εποπτική αρχή για την προστασία δεδομένων είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΑΠΔΠΧ (www.dpa.gr). (τηλέφωνα: +30-210 6475600 Fax: +30-210 6475628, καταγγελία μέσω e-mail στο complaints@dpa.gr , ταχυδρομικά στη διεύθυνση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα).

Εάν έχετε απορίες, μη διστάσετε να ζητήσετε διευκρινίσεις από τον Υπεύθυνο Επεξεργασίας

Ταυτότητα

Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη την εμπιστευτικότητα όλων των αρχείων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα και διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε από εσάς απόδειξη της ταυτότητάς σας αν υποβάλλετε αίτημα σχετικά με τα εν λόγω αρχεία.

Κόστη

Δεν θα σας επιβαρύνουμε με κόστος για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν, όπως προβλέπει ο νόμος, το αίτημά σας για πρόσβαση σε πληροφορίες είναι αβάσιμο ή υπερβολικό, οπότε δυνάμεθα να χρεώσουμε ένα εύλογο τέλος υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες. Θα σας ενημερώσουμε για τυχόν χρεώσεις πριν ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

Χρονοδιαγράμματα

Στόχος μας είναι να απαντήσουμε σε τυχόν έγκυρα αιτήματα το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από τη λήψη τους, εκτός εάν είναι ιδιαίτερα περίπλοκο ή έχετε υποβάλει αρκετά αιτήματα, οπότε στοχεύουμε να απαντήσουμε εντός τριών μηνών. Θα σας ενημερώσουμε εάν πρόκειται να χρειαστούμε περισσότερο από έναν (1) μήνα για τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω. Μπορεί να σας ρωτήσουμε αν μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς θέλετε να λάβετε ή τι είναι αυτό ακριβώς που σας απασχολεί. Αυτό θα μας βοηθήσει να ενεργήσουμε πιο γρήγορα το αίτημά σας.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αναφέρετε συγκεκριμένα και αληθή στοιχεία ή/και πραγματικά περιστατικά για να μπορέσουμε να απαντήσουμε ή/και να ικανοποιήσουμε με ακρίβεια το αίτημά σας, άλλως επιφυλασσόμαστε για τυχόν σφάλματα τα οποία εκ φεύγουν του ελέγχου μας. Επίσης η Εταιρεία μας δύναται να αποκρούσει αιτήματα που είναι αβάσιμα ή υπερβολικά ή καταχρηστικά ή κακόπιστα ή εν γένει παράνομα, στο πλαίσιο των προβλέψεων του νόμου.

Προσωπικά δεδομένα χρηστών Ιστοσελίδας

Οι παρακάτω πληροφορίες αφορούν αποκλειστικά και μόνο σε προσωπικά δεδομένα που ενδεχομένως να συλλεχθούν μέσω της χρήσης του ιστότοπου.

Η ιστοσελίδα μας είναι σύστημα επικοινωνίας με το κοινό, το οποίο παρέχει πληροφορίες μέσω του διαδικτύου. Μπορείτε να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και να ενημερώνεστε για τις υπηρεσίες μας, καθώς και άλλες σημαντικές ανακοινώσεις.

Σε περίπτωση που για τη διεκπεραίωση κάποιας συναλλαγής μέσω της ιστοσελίδας είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών στοιχείων, σε κάθε περίπτωση θα ισχύουν τα κατωτέρω:

Aν διατηρείται αρχείο και επεξεργάζονται τυχόν προσωπικά δεδομένα, αυτό γίνεται με αποκλειστικό σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης καθώς και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Τα στοιχεία των χρηστών διαφυλάσσονται με αυστηρά κριτήρια εχεμύθειας και δε διαβιβάζονται.

Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με προσωπικά δεδομένα των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες με την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.

Εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των προσωπικών σας δεδομένων:

Για την εξασφάλιση του απορρήτου της μεταφοράς των δεδομένων, χρησιμοποιείται το πρωτόκολλο κρυπτογράφησης SSL-128bit.

Κρυπτογράφηση:

Όλη η επικοινωνία ανάμεσα στον υπολογιστή του χρήστη και της ιστοσελίδας μας κρυπτογραφείται με χρήση κλειδιού 128 bits.

Προσωπικά δεδομένα:

Τα στοιχεία των χρηστών ( π.χ. ηλεκτρονική διεύθυνση ) θεωρούνται απόρρητα. Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στο πλαίσιο της επικοινωνίας τους, συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών των προσωπικών δεδομένων για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών επικοινωνίας/συναλλαγής. Βεβαιώνεται ότι πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές έχει αποκλειστικά εξουσιοδοτημένο άτομο  και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση αιτημάτων.

Δεσμευόμαστε να μην αποκαλύψουμε τα στοιχεία των χρηστών, εκτός αν υπάρχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους ή αν αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής.

Cookies

Χρησιμοποιούμε cookies για την καλύτερη δυνατή λειτουργία της ιστοσελίδας μας, τη σωστή περιήγηση του χρήστη, τη σύνδεση και τη μετακίνηση στις σελίδες και ίσως για  παροχή διαφημιστικού περιεχομένου.

Τα cookies χρησιμοποιούνται επίσης, για να αναλύσουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας, πώς περιηγούνται ή αν αντιμετωπίζουν κάποιο πρόβλημα. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookies είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για να βελτιώσουμε τη δομή και το περιεχόμενο της ιστοσελίδας.

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή του χρήστη και μπορούν να αφαιρεθούν ανά πάσα στιγμή. Σε κάθε browser (πρόγραμμα περιήγησης) είτε στις Ρυθμίσεις είτε στο Απόρρητο και ασφάλεια θα βρείτε το ιστορικό πλοήγησής σας και θα μπορείτε, αν το επιθυμείτε, να το διαγράψετε. Τα cookies δεν αποθηκεύουν διευθύνσεις e-mail ή αριθμούς τηλεφώνου.

Τα cookies που χρησιμοποιούμε είναι:

Α) Απολύτως απαραίτητα  cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία της ιστοσελίδας μας αλλά και για να έχει τη δυνατότητα ο χρήστης να περιηγηθεί σ’ αυτή και να χρησιμοποιεί τις δυνατότητές της, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της ιστοσελίδας. Χωρίς αυτά τα cookies κάποιες από τις υπηρεσίες και λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν μπορούν να παρασχεθούν.

Β) Cookies επιδόσεων

Αυτά τα cookies συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με το πως οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα, για παράδειγμα ποιες σελίδες επισκέπτονται πιο συχνά, και αν λαμβάνουν μηνύματα για σφάλματα από ιστοσελίδες. Αυτά τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες που προσδιορίζουν τον επισκέπτη. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτά τα cookies είναι συγκεντρωτικές και ως εκ τούτου, ανώνυμες. Χρησιμοποιούνται μόνο για να τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας της ιστοσελίδας.

Γ) Cookies λειτουργικότητας

Αυτά τα cookies επιτρέπουν στην ιστοσελίδα να θυμάται τις επιλογές που κάνει ο χρήστης και παρέχει πιο εξατομικευμένες λειτουργίες. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να θυμούνται τις αλλαγές που έχει κάνει ο χρήστης στην ιστοσελίδα ή για να παρέχουν υπηρεσίες που έχει ζητήσει, όπως συνομιλία σε chat ή τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Απενεργοποίηση cookies

Απενεργοποιώντας τα cookies ή κάνοντας ανάκληση της συγκατάθεσής σας, λειτουργίες της ιστοσελίδας δεν θα είναι διαθέσιμες.

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ρυθμίσει τον υπολογιστή του ώστε να αποδέχεται την ύπαρξη των cookies, να ειδοποιείται όταν εκδίδεται ένα cookie ή να απορρίπτει την εγκατάστασή τους.

Σε περίπτωση που ο χρήστης έχει ρυθμίσει τον περιηγητή του (Firefox, Chrome, Opera, Safari κ.λπ.) να απορρίπτει τα cookies, μπορεί να περιηγηθεί στο site  ανώνυμα, μέχρι τη στιγμή που θα εγγραφεί σε κάποια από τις υπηρεσίες του οπότε και είναι απαραίτητη η αποδοχή τους.

Ρυθμίσεις cookies για πλοηγούς & συσκευές

Για να διαχειριστείτε τα cookies σας, παρακαλούμε επιλέξτε τον browser σας από την παρακάτω λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες:

Internet Explorer

Chrome

Safari

Firefox

Opera

Κινητές συσκευές:

Android

Safari

Windows Phone

Blackberry

Μπορείτε επίσης να  ρυθμίστε τα cookies στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το παρακάτω εργαλείο http://www.youronlinechoices.com

Google analytics

Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί Google Analytics, μια υπηρεσία διαδικτυακής ανάλυσης που προσφέρεται από την Google Inc. (“Google”). Το Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies,” αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, ώστε να βοηθήσουν την ιστοσελίδα μας να αναλύσει πώς οι χρήστες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα

Σε περίπτωση που διαφωνείτε με κάποια από τις εν λόγω στρατηγικές παρακαλούμε χρησιμοποιείστε την επιλογή άρνησης της υπηρεσίας με το εργαλείο Google Analytics opt-out browser

Στο Google Analytics χρησιμοποιούμε μεταβλητή ανωνυμοποίησης των IP διευθύνσεων των επισκεπτών μας, η οποία αποκρύπτει τα τελευταία ψηφία ώστε να μην υπάρχει περίπτωση συσχετισμού ατόμου με συγκεκριμένη διεύθυνση IP.

Αν δεν συμφωνείτε με την παραπάνω πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων οφείλετε να μη χρησιμοποιείτε τον δικτυακό μας τόπο

 

Για ζητήματα Πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας, αντίταξης στην επεξεργασία για προσωπικά δεδομένα που τυχόν τηρούμε για σας ως Υποκείμενα των Δεδομένων, παρακαλούμε ζητήστε μας να σας στείλουμε με email την αίτηση”ΑΠΥΔ”