Αξιολογήσεις Ενηλίκων

Ενήλικες

Στο γραφείο μας πραγματοποιούνται αξιολογήσεις προσωπικότητας και γνωστικών λειτουργιών και σε ενήλικες σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η αξιολόγηση γίνεται εξατομικευμένα ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ενδιαφερόμενου. Στη διαδικασία χρησιμοποιούνται ψυχομετρικά εργαλεία και ερωτηματολόγια σταθμισμένα στην Ελλάδα πάντα σε σχέση με το αίτημα παραπομπής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Η αξιολόγηση προσωπικότητας ενηλίκων γίνεται αποκλειστικά από τον ψυχολόγο και αποσκοπεί στη συγκέντρωση στοιχείων σχετικά με τον ψυχισμό των εξεταζόμενων και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για συγκεκριμένους λόγους (βέλτιστη κλινική διάγνωση, διαμόρφωση της κατάλληλης παρέμβασης, αυξημένη δυνατότητα πρόβλεψης συμπεριφορών του ατόμου σε διάφορα πλαίσια κ.λπ.)

Έτσι συμβάλλει σημαντικά στην κατανόηση του ατόμου και υποδεικνύει την πλέον κατάλληλη παρέμβαση ανάλογα με την περίπτωση. Επιπλέον, σε υποθέσεις που εμπλέκεται η Δικαιοσύνη, η αξιολόγηση μπορεί να διευκολύνει σημαντικά το έργο της καθώς παρέχει ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες που δε θα μπορούσαν να αποκτηθούν με άλλον τρόπο.               

Ψυχομετρικά εργαλεία

Thematic Apperception Test – TAT (Αξιολόγηση θεματικής αντίληψης): Ο ψυχολόγος δείχνει ασπρόμαυρες εικόνες ζητώντας να τις περιγράψουν (γραπτά ή προφορικά). Xρησιμεύει στην ανίχνευση μιας ευρείας γκάμας θεμάτων όπως τον τρόπο έκφρασης των συναισθημάτων μας, την ικανότητα σύναψης φιλικών ή διαπροσωπικών σχέσεων, τις διαταραχές  προσωπικότητας,  ζητήματα ταυτότητας φύλου, θέματα καριέρας κ.ο.κ.

Rorschach test (γνωστό και ως “τεστ των κηλίδων”): Είναι ένα από τα γνωστότερα προβολικά τεστ. Ο ψυχολόγος δείχνει κάποιες “ασαφείς” εικόνες αποτυπωμένες με κηλίδες και σας ζητά να του πείτε τι βλέπετε. Στη συνέχεια αξιολογεί τις περιγραφές και τις αντιδράσεις σας στις εικόνες. Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της προσωπικότητας, την ανίχνευση συναισθηματικών διαταραχών κ.λπ.

Minnesota Multiphasic Personality Inventory – MMPI (Πολυφασικό ερωτηματολόγιο προσωπικότητας της Minnesota, MMPI®-2): Πρόκειται για μια δοκιμασία προσωπικότητας που χρησιμοποιείται ευρύτατα διεθνώς από τους ψυχολόγους στην ανίχνευση της ψυχοπαθολογίας του ατόμου συμβάλλοντας στη διάγνωση της κατάθλιψης, των διαταραχών προσωπικότητας, της ιδεοψυχαναγκαστικής διαταραχής, σε θέματα σχετικά με την ταυτότητα φύλου, της σχιζοφρένειας κ.λπ. Επίσης χορηγείται συχνά και από εταιρείες για την επιλογή προσωπικού αλλά και σε περιστατικά που αφορούν τη Δικαιοσύνη όπως υποθέσεις επιμέλειας κ.ά. Αποτελείται από 567 ερωτήσεις “σωστό – λάθος” και διαρκεί 60-90 λεπτά.

Νευροψυχολογική εκτίμηση

Η νευροψυχολογική εκτίμηση εντοπίζει λεπτές αλλαγές στη συμπεριφορά και στη νόηση προκειμένου να αντιμετωπιστούν έγκαιρα οι πιθανές δυσλειτουργίες. Πραγματοποιείται με τη χορήγηση επιλεγμένων δοκιμασιών σταθμισμένων σε ελληνικό πληθυσμό ανάλογα με το αίτημα της παραπομπής. Διενεργείται από κλινικό νευροψυχολόγο ή ψυχολόγο εξειδικευμένο στην Κλινική Νευροψυχολογία.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Η αξιολόγηση της νοημοσύνης γίνεται για να εκτιμηθεί η σφαιρική κατάσταση της νοητικής ικανότητας του ατόμου σε περιπτώσεις που απαιτείται η εξαγωγή δείκτη (ΚΕΠΑ, ΚΕΣΥ και άλλες δημόσιες δομές) αλλά και για τον εντοπισμό δυνατοτήτων και αδυναμιών με σκοπό την καθοδήγηση του ατόμου για τη λειτουργικότητα σε βασικούς τομείς της καθημερινότητάς του (εργασία, οικονομική διαχείριση κ.λπ.)

Διαρκεί περίπου μιάμιση ώρα και γίνεται με μολύβι και χαρτί.

Ψυχομετρικά εργαλεία

WAIS-IV GR

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Η αξιολόγηση γνωστικών λειτουργιών πραγματοποιείται για την εκτίμηση της λειτουργικότητας του ατόμου σε νευραλγικούς τομείς της ζωής του, την πρώιμη ανίχνευση νευροεκφυλιστικών νοσημάτων αλλά και σε περίπτωση ύπαρξης νευρολογικών καταστάσεων (άνοια, σκλήρυνση κατά πλάκας, νόσος Parkinson, επιληψία κ.λπ.) για την παρακολούθηση της εξέλιξής τους. 

Η συνήθης διάρκειά της είναι περίπου δύο ώρες

Για την προσοχή/επιτελικές λειτουργίες

Τεστ προσοχής (απλής και σύνθετης)

Τεστ επιλεκτικής προσοχής

Τεστ νοητικής ευελιξίας

Τεστ επίλυσης προβλημάτων

Τεστ οπτικοκινητικής ικανότητας

 

Για τη μνήμη

Τεστ λεκτικής μνήμης και μάθησης

Τεστ οπτικής μνήμης και μάθησης

Τεστ λεκτικής και οπτικής αναγνώρισης

 

Για τον λόγο

Τεστ λεκτικής ευχέρειας

Διαγνωστική εξέταση για την αφασία

Τεστ κατονομασίας αντικειμένων

Τεστ κατακτημένης λεξιλογικής γνώσης

Τεστ κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου

Τεστ εκφραστικής ευχέρειας

Τεστ αφαιρετικής σκέψης

Για την οπτικοχωρική αντίληψη

Τεστ σχεδιαστικής ικανότητας

Τεστ οπτικοκατασκευαστικής ικανότητας

Τεστ ανάλυσης και σύνθεσης στο χώρο.

 

Για τη συμπεριφορά

Τεστ ανίχνευσης της διάθεσης

Τεστ καθορισμού της  λειτουργικότητας

Τεστ ανίχνευσης διαταραχών προσωπικότητας

Τεστ ανίχνευσης κατάθλιψης