Αξιολογήσεις

Παιδιά και έφηβοι - Ενήλικες

Στο γραφείο μας πραγματοποιούνται αξιολογήσεις προσωπικότητας και γνωστικών λειτουργιών για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας εφόσον υπάρχει αντίστοιχη ανάγκη. Επίσης πραγματοποιούνται αξιολογήσεις προσωπικότητας και γνωστικών λειτουργιών και σε ενήλικες σε περιπτώσεις που αυτό κρίνεται απαραίτητο. Η αξιολόγηση γίνεται εξατομικευμένα με ψυχομετρικά εργαλεία και σταθμισμένα ερωτηματολόγια πάντα ανάλογα με το αίτημα παραπομπής.