Αξιολογήσεις Παιδιών και εφήβων

Παιδιά και έφηβοι

Στο γραφείο μας πραγματοποιούνται αξιολογήσεις προσωπικότητας και γνωστικών λειτουργιών για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας εφόσον υπάρχει αντίστοιχη ανάγκη. Η αξιολόγηση γίνεται εξατομικευμένα για κάθε παιδί/έφηβο με ψυχομετρικά εργαλεία και σταθμισμένα ερωτηματολόγια πάντα ανάλογα με το αίτημα παραπομπής.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ

Γίνεται με διάφορες σταθμισμένες δοκιμασίες που χορηγούνται αποκλειστικά από τον ψυχολόγο και μας δίνουν σημαντικά στοιχεία για την προσωπικότητα του παιδιού και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.

Οι ψυχολόγοι είναι άρτια εκπαιδευμένοι για την εκτέλεση της διαδικασίας, επιλέγοντας μεταξύ πολλών έγκυρων τεστ σταθμισμένων στον ελληνικό πληθυσμό τα οποία παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες και ενδείξεις για τον τρόπο λειτουργίας και τη συμπεριφορά του παιδιού/εφήβου μέσα σε λίγες ώρες, υλικό που δεν θα μπορούσε να συλλέξει ακόμη και ο πιο έμπειρος παρατηρητής που δεν χρησιμοποιεί τα πρότυπα αυτά τεστ. 

Ψυχομετρικά εργαλεία

 • Children’s Apperception test – CAT (Δοκιμασία Θεματικής Αντίληψης): Μας δίνει πολλές πληροφορίες για την προσωπικότητα του παιδιού και εξετάζει τη σχέση του με το περιβάλλον του.

 • Draw-a-Person – DAP, Projective Personality (Σχέδιο Ανθρώπινης Φιγούρας): Παρέχει πληροφορίες για την ψυχολογική λειτουργικότητα του ατόμου.

 • House Tree Person Drawing Test (Σπίτι Δέντρο Άνθρωπος): Αξιολογεί πλευρές της προσωπικότητας του παιδιού/εφήβου σχετικά με το πώς αντιλαμβάνεται τον εαυτό του, τις σχέσεις με τα άλλα μέλη της οικογένειας αλλά και τη σεξουαλικότητά του.

 • Fables of Louisa Düss (Μύθοι της Düss): Μας δίνει σημαντικές πληροφορίες που χρησιμοποιούνται  στην κλινική ψυχοδιαγνωστική παιδιών και εφήβων.

 • Achenbach system of empirically Based Assesment (Σύστημα Achenbach Εμπειρικά Βασισμένη Αξιολόγηση – ΣΑΕΒΑ, Achenbach, 2001): Χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των ικανοτήτων, της προσαρμοστικής λειτουργικότητας και των προβλημάτων συμπεριφοράς και συναισθήματος σε παιδιά και εφήβους 6-18 ετών (εναντιωματική προκλητική διαταραχή, διαταραχή της διαγωγής, κατάθλιψη, άγχος αποχωρισμού, φοβίες, ΔΕΠ-Υ κ.λπ.).

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ

Η αξιολόγηση νοημοσύνης μας βοηθά να αποκτήσουμε σφαιρική εκτίμηση της νοητικής ικανότητας η οποία μπορεί να συνδέεται με τη μαθησιακή επίδοση του παιδιού, τη νοητική του ωριμότητα καθώς και την αλληλεπίδρασή της με τη συναισθηματική του κατάσταση. Συνιστάται σε περιπτώσεις που απαιτείται ο δείκτης νοημοσύνης  (έκδοση  γνωματεύσεων, πιστοποιητικών ΚΕΣΥ, ΚΕΠΑ κ.λπ.) αλλά και όταν υπάρχει ανάγκη για καθορισμό δυνατοτήτων και αδυναμιών, καθορισμό της παρέμβασης, εκπαιδευτική καθοδήγηση, επαγγελματικό προσανατολισμό κ.ο.κ.

Η συνήθης διάρκειά της είναι περίπου δύο ώρες.

Ψυχομετρικά εργαλεία

 • WISC V GR

 • Μήτρες του RAVEN

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑΣ

Η αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας στοχεύει στον καθορισμό της νοητικής ωριμότητας του παιδιού ως προς την ένταξή του σε σχολικό περιβάλλον.

Η συνήθης διάρκειά της είναι περίπου μιάμιση ώρα.

Ψυχομετρικά εργαλεία

 • WPPSI-III GR

 • Τεστ προσληπτικού λεξιλογίου

 • Τεστ εκφραστικού λεξιλογίου

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

Αξιολογούνται οι μαθησιακές ικανότητες του παιδιού σε βασικές γλωσσικές ή αριθμητικές δεξιότητες με σκοπό την ανίχνευση πιθανών μαθησιακών δυσκολιών ή νευροαναπτυξιακών διαταραχών (ΔΕΠ-Υ, ΔΑΦ, επιληψία κ.λπ.)                

Ψυχομετρικά εργαλεία

 • Τεστ φωνολογικής ενημερότητας

 • Τεστ κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου

 • Τεστ αριθμητικής

 • Τεστ αναγνωστικής ευχέρειας

 • Τεστ ορθογραφίας

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΝΗΜΗΣ

Η αξιολόγηση μνήμης πραγματοποιείται για να διαπιστωθεί η σύνδεση της μνήμης με πιθανές μαθησιακές ή άλλες δυσκολίες.       

Ψυχομετρικά εργαλεία

 • Τεστ μνήμης

 • Τεστ μάθησης

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΤΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Η αξιολόγηση των επιτελικών λειτουργιών (επίλυση προβλημάτων, σχεδιασμός, οργάνωση, ικανότητα εναλλαγής, ικανότητα αναστολής) πραγματοποιείται με ψυχομετρικά εργαλεία για την πιθανή σύνδεση των ανώτερων νοητικών λειτουργιών με μαθησιακές ή νευροαναπτυξιακές δυσκολίες. Αποσκοπεί στον καθορισμό της παρέμβασης και στην κατεύθυνση της διαφοροδιάγνωσης.  

Ψυχομετρικά εργαλεία

 • Τεστ απλής και σύνθετης προσοχής

 • Τεστ επίλυσης προβλημάτων

 • Τεστ νοητικής ευελιξίας

 • Τεστ επιλεκτικής προσοχής

ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ

Η συναισθηματική κατάσταση του παιδιού αξιολογείται μέσα από την κλινική παρατήρηση, τη συνέντευξη καθώς και μέσα από ερωτηματολόγια για γονείς και εκπαιδευτικούς τα οποία παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη συμπεριφορά του παιδιού σε οικεία περιβάλλοντα και στο σχολείο.              

Ψυχομετρικά εργαλεία

 • Ερωτηματολόγια για τη ΔΕΠ-Υ

 • Κλίμακες εκτίμησης συμπεριφορά