Τμήμα διαζυγίου

ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ

Επιπλέον, ο ρόλος του ψυχολόγου είναι σημαντικός και στις περιπτώσεις που οι γονείς καταφεύγουν στη Δικαιοσύνη. Ο ψυχολόγος συνεισφέρει στις εξής περιπτώσεις:

  • Στα θέματα επιμέλειας ή συνεπιμέλειας του παιδιού.

  • Στην καταλληλότητα του κάθε γονέα χωριστά.

  • Στη σύνταξη έκθεσης πραγματογνωμοσύνης εξετάζοντας κλινικά/ψυχοσυναισθηματικά το παιδί.

  • Στην αξιολόγηση και εκτίμηση της προσωπικότητας και της ψυχικής υγείας των γονέων.

  • Στην αξιολόγηση των γονεϊκών ικανοτήτων των πρώην συζύγων ώστε να διαπιστωθεί με ποιον γονέα εξυπηρετούνται καλύτερα οι ψυχολογικές, κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες του παιδιού.

Το διαζύγιο, ειδικά στην αρχή δεν είναι εύκολο για κανέναν. Εάν όμως υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των γονέων μπορεί να είναι λιγότερο επιβλαβές για την ψυχική υγεία των παιδιών απ’ ό,τι θα ήταν η ανατροφή τους σε ένα περιβάλλον απλής συνύπαρξης γεμάτο καβγάδες κι εντάσεις.